• Идеен проект

  Идейният проект открива най-добро функционално решение на помещението, съобразено с желанията на клиента. Изработват се цветни триизмерни модели на помещенията с разпределение на обзавеждането в тях, които помагат на клиента да придобие по-ясна представа за идеята на автора.
  Фото-реалистична 3D визуализация на проекта се предлага като отделна услуга и се заплаща допълнително, за да се избегне натоварване на общата цена за клиенти, които не желаят да се възползват от нея.

 • Проучване

  На този етап се събира необходимата информация за наличност на специфични стоки, модели, материали, цени, срокове на доставка и други необходими за изпълнението на идейния проект. Проучвания с цел изясняване на инвестиционните намерения. На база на одобрения идеен проект и включените в оформянето на интериора квадратури се изчислява количеството и стойността на необходимите материали и строително-монтажни работи.

 • Работни проекти

  Те представляват набор от техническа документация включваща изработването на всички необходими чертежи, схеми и детайли за крайната реализация:
  Проекти за функционално изменение на помещенията, определяне на ходовите линии в помещенията,отделните стени с елементи на обзавеждане, осветление, позициониране на ВиК и електрическа система, сигнално-охранителна техника, домофони, подови настилки и тавани, цветови решения и други.

 • Реализация

  Реализацията включва планиране, координиране и контролиране на всички процеси, необходими за успешното изпълнение на дизайнерската идея, без да се налага Вашето присъствие и ангажираност спрямо проекта по какъвто и да е начин.Осъществява се авторски надзор на целия процес, който включва грижа за точното и качествено изпълнение на всички заложени в проекта технически параметри. Посещенията на обекта за технически надзор са ежедневни. Следи се за количеството и качеството на влаганите строителни материали, както и за техните регулярни доставки, проследяват се сроковете за изпълнение.

 • Интериорна декорация

  Интериорната декорация е раздел на интериорния дизайн, касаещ най-вече завършващите елементи на пространството. Тук се цели одухотворяване на едно помещение. Обикновено включва следните дейности: избор на тапети, корнизи, цветове, текстил, декоративни предмети и други завършващи детайли. Опитният екип на Home Design ще предостави най-добрите предложения, съобразени с изискванията на всеки клиент.

 • 3D визуализация

   3D визуализацията представлява компютърно моделиране на пълноцветни триизмерни образи на пространството с всички обекти в него – корпусна и мека мебел, домакински и отоплителни уреди, техника, текстил, осветителни тела, интериорни предмети и други. Изображенията са съвсем реалистично поднесени и целят да предоставят на клиента пълна информация и яснота за конкретния идеен проект. Заедно с изображенията, клиентът получава подробно описание на заложените в идейния проект характеристики на материалите.

 • Мебелен дизайн и обзавеждане

  Мебелният дизайн и обзавеждането са обособени като самостоятелна услуга, която включва проектиране на мебели според индивидуалните потребности и конкретното пространство. Целта на мебелния дизайн и обзавеждане е да се усвои в оптимална степен квадратурата на дадено помещение и в същото време да се придаде идентичност и уникалност на интериора.

 • Качествени жилищни ремонти

  Екипът ни от специалисти ще подсигури качествения ремонт на Вашето жилище. Ако вие имате ясна визия как да го преобразите или имате нужда от съвет, ние ще направим всичко възможно да изпълним всяко ваше желание. Вниманието към детайлите е наш приоритет.

 • Поддръжка и гаранция

  Ние предлагаме добри пазарни цени, качествена изработка на мебелировката и спазване на сроковете, посочени в договора. Гаранционна и извън гаранционна поддръжка на мебелировката.